Over ons

Over het koor


Het Gemengd Koor Cantabile is op 9 februari 1996 officieel opgericht en heeft daarna zowel krimp als groei meegemaakt. Het koor bestaat in april 2022 uit 35 leden.

Sinds 2012 staat het koor onder leiding van dirigent Gerrit van de Belt en wordt op de piano begeleid door pianist Frank Visser.

Het plezier in het zingen staat voorop, maar er wordt steeds geprobeerd het beste in het koor naar boven te halen.


Repertoire


Het repertoire waarmee het koor optreedt in verzorgingshuizen, theaters, kerken en buitenlocaties zoals bijv. de Muziektuin in Schagen, bestaat uit evergreens, wereldmuziek en musicalliedjes. Eens per jaar geeft het koor daarnaast een eigen (kerst)concert, waarbij soms wordt samengewerkt met andere koren, orkesten en solisten.


Repetitieruimte


Het koor repeteert in de pastorie van de Christoforuskerk aan de Gedempte Gracht in Schagen, op woensdagavond van 19.30 tot 21.00 uur, waarna er, voor wie dat wil, koffie of thee wordt geschonken (1 euro).

 

Contributie


De contributie bedraagt € 75,-- per half jaar en wordt in september en in februari geïnd.

Het is ook mogelijk om per maand te betalen (€ 12,50). 


IBAN: NL27 RABO 0150677138 t.n.v. Cantabile Schagen


Bestuursleden in 2022:

Voorzitter:      Annemarie Hopman-Kuijper

Secretaris:       Aline Udink-van Betlehem

Financiën:       Lida Visser-Bijhouwer

P.R.:                 Emmie Lang-Brakenhoff

Muziek/ledenadm.: Gerda Davidson-Groote Schaarsberg

Algemeen lid: Thea Wijnker-Kessels